zondag 10 februari 2008

SOPSWEPS'29 rekent met 2 spoken af na 3e gelijke spel


In een gebouwtje boven een drukke verkeersader in het centrum van Delft hebben de acht helden (plus twee supporters, 64 en 32) van Sopsweps met 4-4 gelijk gespeeld tegen DSC-2. Daarmee voldoet de ploeg al na zes wedstrijden aan zijn jaarlijkse doelstellingen: niet degraderen en niet promoveren. Hoe verging het de acht schakers in Delft? En zal de BMI-rating de volgende keer de bordvolgorde bepalen? Hierbij een verslag.


Onze eerste bordspeler, 19, trof het dat zijn tegenstander, die wat lusteloos oogde en navenant speelde, al spoedig na de opening in de fout ging. Deze fout leidde direct tot ineenstorting van de zwarte stelling, waarna onze 19 meestal geen misstappen meer begaat. Ook nu deed hij dat niet en dus alweer een puntje voor hem.

Aan bord twee speelde onze IM 28. Hij was ziek, heel ziek. Toch gekomen, klasse, nadat hij de afgelopen dagen ook al zoveel tijd was kwijt geweest aan de lancering van zijn revolutionaire ratingsysteem (zie elders op de website.). Gelukkig beschikt 28 over zoveel routine dat hij ook ziek zijn mannetje staat. Hij stuitte op een agressieve tegenstander, maar met een thematisch kwaloffer leidde hij een klassieke centrumopstoot in, die hem tenslotte het volle punt opleverde. Helaas kon 28 zich naderhand niet volledig op het verhogen van zijn correctiefactor storten (hetgeen hij vooraf van plan was), maar de redactie heeft er alle vertrouwen in dat deze binnenkort hard zal stijgen. Zeker nu het zulk mooi weer geworden is.


Aan bord drie speelde 31 met wit. Hij had weer eens zo’n topdag waar alles lukte. Opening met initiatief, aardige combinatie met materiaalwinst en vervolgens een vlekkeloze techniek. Hij was de eerste Sopper die zaterdag won. Mooie partij!

Aan bord vier een tragedie, want onze topscorer (88) wilde niets liever dan in de stad van B. laten zien dat hij ook daar altijd wint. Wellicht was het de ongewild aanwezige druk van B. die ertoe leidde dat onze man ineens opzichtig blunderde: hij liet zich mat zetten. De stelling was op dat moment heel interessant en 88 had zomaar een eindspel kunnen krijgen met drie pionnen tegen een toren, waarin hij zeker winstkansen zou hebben gekregen. Bovendien zijn dat de stellingen waar hij zo van houdt. Weg 100%-score, jammer!


47 speelde een bizarre partij. Hij had eigenlijk de gehele partij bijna niets, maar zijn tegenstander gaf op de een of andere manier blijk dat hij IMMER tevreden was met remise. Toen 47 als laatste zat te spelen bij een stand van 3½-3½ probeerde hij het heel omzichtig, ook toen zijn tegenstander te kennen had gegeven dat thuis zijn vrouw en kinderen zaten te wachten. 47, een van de liefste Soppers, bleek heel gevoelig voor deze opmerking en wilde zijn winstpogingen onmiddellijk staken. ‘Niets daarvan 47’, zei een boze teamcaptain, ‘onze vrouwen en kinderen wachten al zestien jaar op ons. Jij speelt gewoon door en zult winnen.’

De aangeslagen 47 vervolgde zijn winstplan maar raakte volledig van de kook en stond in no-time straal verloren. Toen de gehaaide Delftenaar met de dame binnen kwam, stond de stelling van wit op instorten. Echter, zwart had wel een eeuwigschaakmechanisme. De man keek nog maar eens op zijn horloge en bedacht zich geen moment: remise!


Aan bord zes speelde 44 een wel heel merkwaardige partij. Hij stond vanaf de opening onder zware druk in een Engelse stelling en toen wit een vrijpion op b7 kreeg, gaven wij zwart weinig kansen meer. Echter, 44 is een gerenommeerde verdediger en maakte die status weer eens volledig waar. Hij haalde maximaal rendement uit zijn verloren stelling en wikkelde feilloos af naar een moeilijk staand toreneindspel. Daarin etaleerde hij zijn fantastische techniek en tenslotte maakte hij moeiteloos remise. Prachtig toch?, hoor ik u denken. Nee, zeker niet! Want in de slotstelling stond 44 gewonnen, ondanks zijn pion achterstand. De witspeler had zichzelf immers in tempodwang gebracht en zijn stelling zou spoedig uiteen gevallen zijn als zwart had doorgespeeld…


16 speelde aan het zevende bord tegen een oud teamgenoot op de middelbare school. In die tijd, alweer dertig jaar geleden, speelden zij vaak een partijtje schaak tegen elkaar in de pauze. Meestal verloor 16, terwijl hij zich toen toch de sterkere speler achtte. Nu, in 2008, had 16 geen idee hoe sterk zijn tegenstander was. Van zichzelf weet hij al enige tijd dat hij niet meer de speler uit de jaren tachtig is. Wel, het werd een bewogen partij tussen de twee voormalige klasgenoten. 16 kwam slecht uit de opening en moest alle zeilen bijzetten om niet in groot nadeel te geraken. Met veel duw- en trekwerk wist hij onmiddellijk verlies te voorkomen en toen de Delftenaar in lichte tijdnood een fout maakte, gloorde er ineens de hoop op een wonder: zou 16 zelfs gaan winnen? Zover kwam het niet, want eenmaal met het initiatief in handen, liet 16 zich op kinderlijke wijze beschwindelen, waarmee het punt toch in Delft terechtkwam. Latere analyse wees uit dat er na de fout van zwart wellicht toch niet meer dan remise voor 16 in zat.


Tot slot van dit verhaal bord acht. Zoals bekend is 99 aan zijn vierde jeugd begonnen; zijn spel maakt weer de frisse indruk van vroeger. Ook tegen Delft speelde hij zonder angst (laat staan schroom), en met gepointeerd spel kreeg hij in een Pirc de overhand. Zijn tegenstander had minder tijd over, maar begon wel op het juiste moment aan de tegenaanval. Helaas voor ons en 99 zelf, overspeelde hij op een zeker moment zijn hand en vergat hij zijn eigen koning bescherming te geven in een poging die van wit mat te zetten. De witspeler was echter eerder met zijn mataanval.


Al met al een redelijk eindresultaat, de derde 4-4 van het jaar. We zijn nu vrijwel veilig en ook het promotiespook is uit de buurt. Helaas kon de tevoren geplande ontmoeting met B. en haar partner niet doorgaan, doordat wij wegens onvoorziene omstandigheden in een lokaal restaurant ineens met gezwinde spoed de mooie stad Delft moesten verlaten. Sommige dingen heb je nu eenmaal niet in de hand, hetgeen soms jammer en soms mooi is. In het geval Delft was het jammer. Volgende keer beter,

16

Geen opmerkingen:

by TemplatesForYou-TFY
SoSuechtig, Burajiru