donderdag 7 februari 2008

Opmerkingen van de Materiaal- en ratingcommissaris

Vanwege de grote belangstelling voor de Soprating en de rekenmodule in het bijzonder, acht ik het als Materiaal- en ratingcommissaris opportuun om enige achtergrondinformatie te bieden voor iedereen die de discussie over ratings binnen Sopsweps niet heeft kunnen volgen.

De Soprating is in het leven geroepen om een indicatie te bieden voor het prestatieniveau van Soppers gedurende de gehele KNSB-zaterdag — niet alleen tijdens de partij — en tijdens het gehele Sopsweps-weekend — niet alleen tijdens het clubkampioenschap (indien dit in de vorm van een schaak- in plaats van hamiewedstrijd wordt gehouden).

De KNSB-rating bleek hierbij tekort te schieten omdat alleen de uitslag van de KNSB-partijen in beschouwing wordt genomen voor de berekening. Tevens bleek de uitslag van de KNSB-partij na diverse controle-experimenten en dubbelblindonderzoeken niet maatgevend voor de prestaties in het voor- en nagebeuren.

In gesprekken op hoog intellectueel niveau tijdens het Sopsweps-weekend van 2007 werd ontdekt dat de zogenaamde Body Mass Index een belangrijke maatstaf is voor het prestatieniveau van Soppers. Uw Materiaal- en ratingcommissaris heeft deze metriek vervolgens gecombineerd met standaardprestatiecijfers voor de zogenaamde nasop om tot een uniek ratingsysteem te komen.

Dit systeem is nog in de experimentele fase en kent zijn eigenaardigheden, zoals ook moge blijken uit de hoge klassering van 10. Een van de onvolkomenheden is dat een BMI onder de 18,5 feitelijk een negatieve invloed op de Soprating zou moeten hebben, omdat dit wijst op een gezondheidsprobleem. Dit is echter niet het geval. Nu is dit binnen Sopsweps '29 geen probleem omdat leden met een dergelijke lage BMI een uitstervend ras zijn.

Het is overigens een hardnekkig gerucht dat een hoge BMI een hoge Soprating oplevert, maar dat is onjuist. Een BMI van 22,5 is het break-evenpoint, daarboven daalt de rating en daaronder stijgt de rating. Ongeveer hetzelfde geldt voor de alcoholconsumptie: 14 eenheden (glazen van het normale soort voor de desbetreffende alcoholische drank) is het break-evenpoint, daarboven stijgt de rating en daaronder daalt de rating.

De invloed van één glas meer of minder op de Soprating is niet +/- 1/14 maar wordt verkleind met behulp van de constante van Landau (0,5). Op dezelfde wijze wordt de invloed van de BMI verkleind met de constanten van Viswanath en Catalan.

Mogelijk worden op dit gebied verbeteringen doorgevoerd voor de aprillijst. Notoire drankorgels die 's avonds als ze op gang zijn gekomen, nog geen houten schaakpaard van een echt paard kunnen onderscheiden, staan nu wel erg hoog in de lijst. En dan heb ik het niet alleen over de al eerder genoemde 10.

Geen opmerkingen:

by TemplatesForYou-TFY
SoSuechtig, Burajiru